0

“ובני קורח אסיר ואלקנה ואביאסף” – הרב דוד דובאוו (ט”ו מנחם-אב תש”פ)

ביאור נפלא על טעות קרח, וקליפת פרעה ומצרים. ובני קרח עשו תשובה ״משה אמת תורתו אמת (ב״ב ע״ד. תנחומא קרח י״א). ביאור נפלא עה״פ (וארא ו, כד) ״ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף״. למה נזכר...