0

מאמר ד”ה מרגלא בפומיה דרבא תש”מ – הרב משה אליהו גוראריה (מתעדכן)

מאמר ראשון בסוגיית “גם בלימוד התורה – קבלת עול – וגם בקיום המצוות (ובקבלת עול גופא) – תענוג” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ פו להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי...

0

מאמר זאת חוקת התורה תשכ”ט – הרב מאיר שלמה קפלן (9 שיעורים)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ כב להורדת המאמר לחצו כאן ב”בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק

0

מאמר ד”ה הוי’ לי בעוזרי תשי”ז – הרב משה אליהו גוראריה (5 שיעורים)

מאמר שני בסוגיית “גדרן של מצוות – עדות חוקים ומשפטים” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ יג להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב