0

התוועדות הכנה לי”ט כסלו (ליל שישי י”ז כסלו) תשפ”א – הרב אפרים פיקארסקי

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט במסגרת כולל ליל שישי “תפארת שמשון” ללימוד החסידות