0

מאמר ד”ה ביום השמיני עצרת תהיה לכם – הרב חיים שלום דייטש (י”ג תשרי תשפ”ב)

לקוטי תורה – דרושים לסוכות, דף פא עמוד ב להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ – בשידור חי

0

מאמר ד”ה תקעו בחודש שופר [הא’] – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

לקוטי תורה – דרושים לראש השנה, דף נג עמוד ב להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ – בשידור חי

0

עבודת יום ראש השנה – הרב יוסף יצחק גוראריה (אלול תשע”א) [לשמיעה בלבד]

חלק מפתח דבר לכ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע לקונטרס ראש השנה ה’תשי”א נדפס בספר המאמרים תשי”א (לכ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע) ע’ 2; תו”מ – התוועדויות ח”א ע’ 221 ב”ישיבת מנחם מענדל” – דיטרויט להורדת המכתב...