0

מאמר ד”ה זכור תשח”י – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי ע’ נד; תורת מנחם ספר המאמרים תשי”א-תשי”ב, ע’ לו; תורת מנחם – התוועדויות חלק ב, ע’ 284 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום...

0

מאמר ד”ה וקיבל היהודים תשי”א – הרב חיים שלום דייטש (ט’ אד”ר תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשח”י, ע’ קמה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כב, ע’ 87 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ