0

תוכן מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי {מאריסטאון} (כ”ג אדר תש”פ)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז {שיעור וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה}