0

כשרות של סוכה במקום ציבורי שאינה ראויה לשינה – הרב חיים אבערלאנדער (י”ח תשרי תשע”ב) [לשמיעה בלבד]

שיעור שנמסר ע”י רב דקהל “שארית ישראל – ווילעדניק”, אב”ד “מרכז הוראה” דשכונת ספרינג-וואלי, ראש מכון “אור ישראל” ומחבר ספרי “שאילת חיים” בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי...