0

וואס איז איז אזוי דער געוואלד פון מתן תורה? – הרב אשר פרקש (פרשת יתרו תשפ”ב)

וואס איז די מטרה פון דעם נס? רואים את ‘הנשמע’ ושומעים את ‘הנראה’ מבוסס: כתר שם טוב סימן תכד; תורה אור יתרו ד״ה בחודש השלישי; לקוטי שיחות ח”ו יתרו ב

0

פרשת בא, החודש הזה לכם: היינט איז א נייער טאג! – הרב אשר פרקש (פרשת בא תשפ”ב)

החודש לשון התחדשות, היינט איז א נייער טאג! מבוסס: קדושת לוי פרשת בא ופרשת דברים; שפת אמת פרשת בא; אור התורה להצמח צדק פרשת בא; מאמר ציון במשפט תפדה תשל״ו; לקוטי שיחות חלק ט״ז...

0

פרשת וארא און כ״ד טבת – עבודת התשובה על פי דרך החסידות – הרב אשר פרקש (פרשת וארא תשפ”ב)

פרשת וארא און כ״ד טבת יום הילולא פון דעם אלטער רבי נ״ע זי״ע; עבודת התשובה על פי דרך החסידות; ד׳ לשונות של גאולה ד׳ אופנים אין תשובה מבוסס: מאמרי אדה”ז הקצרים דף תקמט; מאמרי...

0

דער עומק פון די התגלות השכינה מתוך הסנה – הרב אשר פרקש (פרשת שמות תשפ”ב)

לבת אש מתוך הסנה, משום עמו אנכי בצרה (רש״י) מבוסס: בעש״ט עה”ת פרשתינו; התוועדויות ש״פ שלח תשמ״ו; ש״פ שמות תשמ״ג; לקוטי שיחות כ״ו, ג; נר ישראל (רוזין), שפת אמת עה”פ; אגרות קודש ח”ד עמ’...

0

ביקש יעקב לגלות את הקץ – הרב אשר פרקש (פרשת ויחי תשפ”ב)

פארוואס האט יעקב אבינו געוואלט מגלה זיין דעם קץ? און פארוואס האט השי״ת נישט געוואלט? מבוסס: לקו״ש חלק י, ב. חלק כ, א; שיחת אחש״פ תרצ״ט; נר ישראל עה”פ; תורת מנחם תשד״מ – ב׳...

0

מאי חנוכה? והקשר לפרשת מקץ – הרב אשר פרקש (תשפ”ב)

פארוואס מאכט מען דעם עיקר פון חנוכה דעם נס השמן? פארוואס האט יוסף ארייגעלייגט דעם גביע הכסף אין אמתחת בנימין מבוסס: שיחת ומאמר התוועדות חנוכה תשי”ב