0

התוועדות ט’ ניסן תשפ”ב – הרב אשר פרקש

לכבוד יום ההולדת של כ”ק אדמו”ר זי”ע – 120 שנה – י”א ניסן תרס”ב-תשפ”ב נושא: יציאת מצרים וזמן חירותינו בעבודת האדם על פי חסידות בבית מדרש “בית מנחם” – בארא-פארק