0

מלוה מלכה לכבוד כ”ד טבת – מאתיים שנה – תקע”ג-תשע”ג

יומא דהילולא רבא של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – כ”ד טבת תקע”ג באולם ‘אור החיים’ וויזניץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי