0

וואס איז איז אזוי דער געוואלד פון מתן תורה? – הרב אשר פרקש (פרשת יתרו תשפ”ב)

וואס איז די מטרה פון דעם נס? רואים את ‘הנשמע’ ושומעים את ‘הנראה’ מבוסס: כתר שם טוב סימן תכד; תורה אור יתרו ד״ה בחודש השלישי; לקוטי שיחות ח”ו יתרו ב

0

פרשת בא, החודש הזה לכם: היינט איז א נייער טאג! – הרב אשר פרקש (פרשת בא תשפ”ב)

החודש לשון התחדשות, היינט איז א נייער טאג! מבוסס: קדושת לוי פרשת בא ופרשת דברים; שפת אמת פרשת בא; אור התורה להצמח צדק פרשת בא; מאמר ציון במשפט תפדה תשל״ו; לקוטי שיחות חלק ט״ז...

0

פרשת וארא און כ״ד טבת – עבודת התשובה על פי דרך החסידות – הרב אשר פרקש (פרשת וארא תשפ”ב)

פרשת וארא און כ״ד טבת יום הילולא פון דעם אלטער רבי נ״ע זי״ע; עבודת התשובה על פי דרך החסידות; ד׳ לשונות של גאולה ד׳ אופנים אין תשובה מבוסס: מאמרי אדה”ז הקצרים דף תקמט; מאמרי...