0

מאמר ד”ה האזינו [ליום כיפור] – הרב חיים שלום דייטש (ז’ תשרי תשפ”ג, שנת הקהל)

לקוטי תורה – האזינו, דף עא עמוד ב להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ – בשידור חי

0

מאמר ד”ה ויענך וירעיבך תשי”ז – הרב חיים שלום דייטש (י”ז מנחם-אב תשפ”ב)

תו”מ – ספר המאמרים תשי”ז, דף ש במסגרת שיעורו השבועי, כל יום ראשון 2:15-3:15 בערב – בשידור חי

0

מאמר ד”ה וישלח יהושע תשל”ו – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (כ”ד סיון תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ שפ להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות