0

הדרן על הרמב”ם תשמ”ו – הרב משה אליהו גוראריה (6 שיעורים)

בקשר עם סיום לימוד הרמב”ם, ללומדי ג’ פרקים ליום – מחזור הארבעים ושלש (ט”ז אדר שני תשפ”ד) והתחלת מחזור הארבים וארבע 40 שנה לתקנת לימוד הרמב”ם – תשד”מ-תשפ”ד ימי שלישי 9:45-10:45 בערב