0

ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות – הרב יוסף קליין

על פי המבואר במאמרים ד”ה נתת ליראיך תשי”א – תשל”ו לכבוד י”ב תמוז – חג הגאולה של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע (תש”פ) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק