0

הדרן על הרמב”ם תשמ”ו – הרב משה אליהו גוראריה (6 שיעורים)

בקשר עם סיום לימוד הרמב”ם, ללומדי ג’ פרקים ליום – מחזור הארבעים ושלש (ט”ז אדר שני תשפ”ד) והתחלת מחזור הארבים וארבע 40 שנה לתקנת לימוד הרמב”ם – תשד”מ-תשפ”ד ימי שלישי 9:45-10:45 בערב

0

מעלת החפזון ביציאת מצרים: מעלת אתכפיא על אתהפכא – הרב לימא ווילהעלם (ט’ ניסן תשפ”א)

על המשך וככה תשל”ז: קטע מהוספות לתורה אור – פרשת ויקהל, חלק מלקוטי שיחות – בא ד במסגרת שיעורו השבועי – כל יום שני 10:45-9:45 בערב