0

מעלת החפזון ביציאת מצרים: מעלת אתכפיא על אתהפכא – הרב לימא ווילהעלם (ט’ ניסן תשפ”א)

על המשך וככה תשל”ז: קטע מהוספות לתורה אור – פרשת ויקהל, חלק מלקוטי שיחות – בא ד במסגרת שיעורו השבועי – כל יום שני 10:45-9:45 בערב