0

מאמר ד”ה למען יחלצון ידידיך תשי”ד – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ד, ע’ קצג; תורת מנחם – התוועדויות חלק יב, ע’ 63 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות – הרב יוסף קליין

על פי המבואר במאמרים ד”ה נתת ליראיך תשי”א – תשל”ו לכבוד י”ב תמוז – חג הגאולה של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע (תש”פ) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק