0

הלכות פסח: דיני הגעלה וליבון ושאלות ותשובות – הרב גדלי’ אבערלאנדער (א’ ניסן תשפ”ג, שנת הקהל) {אנגלית}

שיעור בשידור חי עבור שלוחים ורבני חב”ד ברחבי תבל, המשתתפים בלימוד אליבא דהלכתא, ע”י “כולל לרבני חב”ד” שע”י מכון “הילכתא כרב” בשיתוף עם “בית מדרש לשלוחים” של “מרכז-302”

0

שיעור כללי בשו”ע יו”ד הל’ נדה סימן קצו – הרב גדלי’ אבערלאנדער (כ”ב אדר תשפ”ג, שנת הקהל)

שיעור בשידור חי עבור שלוחים ורבני חב”ד ברחבי תבל, המשתתפים בלימוד אליבא דהלכתא, ע”י מכון “כולל הלכה” שע”י “וועד רבני ליובאוויטש הכללי (המרכזי)”

0

שיעור כללי בהל’ תפילה 2 [או”ח סימנים סו, נה] – הרב גדלי’ אבערלאנדער (ט”ז שבט תשפ”ג, שנת הקהל) {אנגלית}

שיעור בשידור חי עבור שלוחים ורבני חב”ד ברחבי תבל, המשתתפים בלימוד אליבא דהלכתא, ע”י “מכון לימוד הלכה” שע”י ארגון “למען ילמדו”

0

שיעור כללי בהל’ תפילה 1 [או”ח סימנים קט, קיט] – הרב גדלי’ אבערלאנדער (ב’ שבט תשפ”ג, שנת הקהל) {אנגלית}

שיעור בשידור חי עבור שלוחים ורבני חב”ד ברחבי תבל, המשתתפים בלימוד אליבא דהלכתא, ע”י “מכון לימוד הלכה” שע”י ארגון “למען ילמדו”