0

התוועדות ח”י אלול תשפ”ג, שנת הקהל – הרב חיים שלום דייטש

יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת שידור חי מהתוועדות חסידים בבית מדרש “מעייני ישראל”...

0

התוועדות ח”י אלול תשע”ט – הרב נחמן שפירא

יום הולדת שני המאורות הגדולים כ”ק מורנו הבעש”ט נ”ע – ח”י אלול שנת נח”ת וכ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – ח”י אלול שנת קה”ת

0

מעמד חנוכת הבית של ‘היכל מנחם’ – מאנסי והתוועדות ח”י אלול תשס”ח [לשמיעה בלבד]

דברי פתיחה: הגה”ח הרב גדלי’ אבערלאנדער, רב דבית מדרשנו מענינא דיומא: הגה”ח הרב שלום פאללאק, חבר הבד”ץ דשיכון סקווירא היכל מנחם מהו? הגה”ח הרב יעקב ליב אלטיין, יו”ר ‘היכל מנחם’ – בארא-פארק דברי ברכה:...