0

הלכות פסח: דיני הגעלה וליבון ושאלות ותשובות – הרב גדלי’ אבערלאנדער (א’ ניסן תשפ”ג, שנת הקהל) {אנגלית}

שיעור בשידור חי עבור שלוחים ורבני חב”ד ברחבי תבל, המשתתפים בלימוד אליבא דהלכתא, ע”י “כולל לרבני חב”ד” שע”י מכון “הילכתא כרב” בשיתוף עם “בית מדרש לשלוחים” של “מרכז-302”

0

תערובת יבש ביבש – הרב חיים שפירא (י”ז ניסן תשפ”א)

שיעור שנמסר ע”י ראש בית מדרש מנחם להוראה ומנהל רוחני דישיבת תות״ל – מאריסטאון בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד פסח