0

צירוף מומר למנין, מומר בזמן הזה – הרב אהרן דוד גאנץ (י”ח ניסן תשפ”ג, שנת הקהל)

שיעור שנמסר ע”י ר”מ בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש – מאריסטאון, מרבני חב”ד במאנסי ושליח בסאפערן בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד פסח

0

הלכות חולה ביום כיפור (כ”א אלול תש”פ) {אנגלית}

שיעור וירטואלי, שנמסר לרבני סידני, אוסטרלי’, ע”י מכון בינה הוספה: דף הלכה משיעור זה להורדה

0

שו”ת לקראת חג הפסח בעת בהלת הקורונה (ו’ ניסן תש”פ) {אנגלית}

הרב גדלי’ אבערלאנדער ביחד עם הרב יוסף יצחק שוסטרמן (שליח ורב קהילת חב”ד בבברלי הילס, קליפורניה, חבר ועד רבני ליובאוויטש, ויושב ראש בית דין רבני חב”ד בקליפורני’) – עונים לשאלות השלוחים, בשידור חי, ע”י...