0

דעת אדמו”ר הזקן [בעל התניא והשו”ע]: סוכה עשויה לצל דוקא – הרב אהרן דוד גאנץ (כ’ תשרי תשפ”א)

שיעור שנמסר ע”י ר”מ בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש – מאריסטאון, מרבני חב”ד במאנסי ושליח בסאפערן בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד סוכות

0

כשרות של סוכה במקום ציבורי שאינה ראויה לשינה – הרב חיים אבערלאנדער (י”ח תשרי תשע”ב) [לשמיעה בלבד]

שיעור שנמסר ע”י רב דקהל “שארית ישראל – ווילעדניק”, אב”ד “מרכז הוראה” דשכונת ספרינג-וואלי, ראש מכון “אור ישראל” ומחבר ספרי “שאילת חיים” בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי...