0

מאמר ד”ה לכן אמור [יציאת מצרים בעבודת האדם] – הרב יוסף קליין (3 שיעורים) [לשמיעה בלבד]

תורה אור פרשת וארא, דף נז שיעור שנמסר בבית מדרש ד’מאדא – מאנסי, במסגרת שיעורו השבועי מידי יום רביעי

0

ועברתי בארץ מצרים – הרב חיים שלום דייטש (כ”ח אד”ש תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ט, ע’ קסג; תורת מנחם – התוועדויות חלק כה, ע’ 196; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – י”א ניסן וחג הפסח, ע’ שלז במסגרת שיעורו השבועי – בשידור...

0

התוועדות ט’ ניסן תשפ”ב – הרב אשר פרקש

לכבוד יום ההולדת של כ”ק אדמו”ר זי”ע – 120 שנה – י”א ניסן תרס”ב-תשפ”ב נושא: יציאת מצרים וזמן חירותינו בעבודת האדם על פי חסידות בבית מדרש “בית מנחם” – בארא-פארק

0

מאמר ד”ה כימי צאתך תשמ”ב – הרב חיים שלום דייטש (ט’ ניסן תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קמז במסגרת שיעורו השבועי, כל יום ראשון 2:15-3:15 בערב – בשידור חי