0

התוועדות ליל שישי כ”ד טבת תשע”ה – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] ~חלק~

בקשר ליומא דהילולא רבא של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – כ”ד טבת תקע”ג במסגרת כולל ליל שישי “תפארת שמשון” ללימוד החסידות