0

מאמר ד”ה וישלח יהושע תשל”ו – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (כ”ד סיון תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ שפ להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות

0

מאמר ד”ה כימי צאתך תשמ”ב – הרב חיים שלום דייטש (ט’ ניסן תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קמז במסגרת שיעורו השבועי, כל יום ראשון 2:15-3:15 בערב – בשידור חי

0

מאמר ד”ה ארבעה ראשי שנים הם תשל”א – הרב משה אליהו גוראריה (4 שיעורים)

מאמר שני בסוגיית “גם בלימוד התורה – קבלת עול – וגם בקיום המצוות (ובקבלת עול גופא) – תענוג” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ תיא להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי...

0

מאמר ד”ה מרגלא בפומיה דרבא תש”מ – הרב משה אליהו גוראריה (5 שיעורים)

מאמר ראשון בסוגיית “גם בלימוד התורה – קבלת עול – וגם בקיום המצוות (ובקבלת עול גופא) – תענוג” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ פו להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי...

0

מאמר ד”ה הוי’ לי בעוזרי תשי”ז – הרב משה אליהו גוראריה (5 שיעורים)

מאמר שני בסוגיית “גדרן של מצוות – עדות חוקים ומשפטים” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ יג להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב

0

מאמר ד”ה כי ישאלך תשל”ח – הרב משה אליהו גוראריה (4 שיעורים)

מאמר ראשון בסוגיית “גדרן של מצוות – עדות חוקים ומשפטים” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קלח להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר תשל”א – הרב חיים שלום דייטש (ח’ ניסן תשפ”א)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 10:45-9:45 בערב

0

מאמר זאת חוקת התורה תשכ”ט – הרב מאיר שלמה קפלן (9 שיעורים)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ כב להורדת המאמר לחצו כאן לכבוד ג’ תמוז – יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע (תשע”ט) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק

0

מאמר ד”ה גל עיני תשל”ז – הרב חיים שלום דייטש (ט”ז אייר תש”פ)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ רצא במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 10:45-9:45 בערב