0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ד – הרב יוסף קליין (4 שיעורים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ד

0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ג – הרב יוסף קליין (6 חלקים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ג, שנת הקהל

0

מאמר ד”ה באתי לגני תש”י – הרב חיים שלום דייטש (1 שיעור)

ספר המאמרים תש”י, עמוד 111; תורת מנחם – ספר המאמרים באתי לגני חלק ראשון, עמוד 3 להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי, כל יום ראשון 2:15-3:15 בערב – בשידור חי

0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ב – הרב יוסף קליין (4 שיעורים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ב

0

התוועדות יו”ד שבט תשע”ח – הרב לימא ווילהעלם

יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות של כ”ק אדמו”ר זי”ע ~ יש וידיאו רק מהשעה וחצי הראשונות של ההתוועדות – השלמנו את השאר בקטע לשמיעה בלבד ~