0

דעת אדמו”ר הזקן [בעל התניא והשו”ע]: סוכה עשויה לצל דוקא – הרב אהרן דוד גאנץ (כ’ תשרי תשפ”א)

שיעור שנמסר ע”י ר”מ בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש – מאריסטאון ומרבני חב”ד מאנסי בבית מדרש ‘נר ישראל’ שע”י מרכז ‘היכל מנחם’ – מאנסי, במסגרת שיעורי תורה יומיים בחול המועד סוכות