0

התוועדות “מתן תורה לאור החסידות” (כ”ז אייר תש”פ) – הרב מאניס פרידמאן

{התוועדות וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה} אורגן ע”י כמה אברכים לע”נ הר”ר ישראל בהר”ר יואל זיסמאן ע”ה שפיצער שנלב”ע בקיצור ימים ולא השאיר זש”ק, י”ג ניסן תש”פ 

0

מאמרי ד”ה בחודש השלישי [לחג השבועות] – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

מאמר ד”ה בחודש השלישי (תורה אור דף סו, עמוד ב) מאמר ד”ה בחודש השלישי תשכ”ט (תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ רצט) במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון...