0

ויהי ביום השלישי תש”ל – הרב חיים שלום דייטש (י’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תש”ל, ע’ רצא; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ עט; תורת מנחם – התוועדויות חלק ס, ע’ 352 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל...

0

וידבר אלקים תשל”ז – הרב חיים שלום דייטש (ג’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשל״ז, ע’ רפט; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ קעב במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

להבין ענין מתן תורה תשט”ו – הרב חיים שלום דייטש (י”ט אייר תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשט״ו, ע’ קמג; תורת מנחם – התוועדויות חלק יד, ע’ 92; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ ג במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ