0

סעודת שלושים – לפטירת הגה”ח רבי יואל כהן ז”ל (ח’ אלול תשפ”א)

באולם “אנשי ספרד”, בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק נשאו דברים * סיום מסכת יומא, תענית וששה סדרי משנה: הרב יהושע שלמה גרויז מחבר ספרי “אהבי יש” ו”קול צופיך” * הרב יצחק ביסטריצקי מרבני חסידי...

0

מלוה מלכה לכבוד כ”ד טבת – מאתיים שנה – תקע”ג-תשע”ג

יומא דהילולא רבא של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – כ”ד טבת תקע”ג באולם ‘אור החיים’ וויזניץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי