0

התוועדות כ”ף מנחם-אב תשע”ט – הרב מאיר שלמה קפלן

לכבוד יום ההילולא השבעים וחמש – כ”ף מנחם-אב תש”ד-תשע”ט – של כ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל שניאורסאהן אביו של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע