0

מאמר זאת חוקת התורה תשכ”ט – הרב מאיר שלמה קפלן (9 שיעורים)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ כב להורדת המאמר לחצו כאן לכבוד ג’ תמוז – יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע (תשע”ט) בבית מדרש “בית מנחם” בארגון “היכל מנחם” – בארא-פארק

0

התוועדות כ”ף מנחם-אב תשע”ט – הרב מאיר שלמה קפלן

לכבוד יום ההילולא השבעים וחמש של כ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל שניאורסאהן – אביו של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע כ”ף מנחם-אב תש”ד-תשע”ט