0

התוועדות שמחת בית השואבה (י”ח תשרי תשפ”ג, שנת הקהל) – הרב יוסף יצחק אופן

ההתוועדות התקיימה ביום שירד גשם, ולכן באמצע ההתוועדות עברו מהסוכה לבית המדרש ואח”כ חזור לסוכה, וע”כ נחסרו כמה קטעים. השלמנו את הכל ובאמצעות תמונות, למיטב יכולתנו. ואתכם הסליחה