היכל מנחם - מאנסי

12453 0

שיעור הכנה לחג השבועות תשע”ח – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

מאמר ד”ה בחודש השלישי (תורה אור דף סו, עמוד ב) מאמר ד”ה בחודש השלישי תשכ”ט (תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ רצט) שיעור 1 – כ”א אייר תשע”ח שיעור 2 – כ”ח...