0

מאמר ד”ה פתח אליהו; מאמר מצות אחדות השם – הרב משה אליהו גוראריה (25 שיעורים)

מאמר מצות אחדות השם – דרך מצותיך, דף נט ע”ב מאמר ד”ה פתח אליהו – תורה אור, דף יב ע”ב במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב