0

התוועדות ב’ ניסן תשפ”א ביחד עם סיום חלק ראשון בהמשך תער”ב – הרב לימא ווילהעלם

לכבוד יום ההילולא של כ”ק אדמו”ר מוהרש”ב נ”ע – ב’ ניסן תר”פ מסיבות טכניות, חלק מההתוועדות לא הוסרט והשלמנו את זה בקטע לשמיעה בלבד, ואתכם הסליחה