0

מאמר ד”ה וישלח יהושע תשל”ו – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (כ”ד סיון תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ שפ להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (מתעדכן) [לשמיעה בלבד]

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות

0

התוועדות י”ז כסלו, ליל שישי לפני י”ט כסלו תשפ”א – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון]

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט במסגרת כולל ליל שישי “תפארת שמשון” ללימוד החסידות