0

תאו ותכנשו בהילולא דרשב”י – כינוס התחזקות והתוועדות לכבוד היום הגדול (ליל ל”ג בעומר תש”פ)

{כינוס וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה} אורגן ע”י ‘אור המעיין’ לע”נ הרה”ח ר’ אברהם אהרן הלוי בן הרה”ח ר’ שניאור זלמן יששכר געצל הלוי ע”ה רובאשקין, נפטר ט’ ניסן תש”פ נדבת משפחתו...

0

מלוה מלכה לכבוד י”ט כסלו תשע”ה

יומא דהילולא של כ”ק המגיד ממעזריטש נ”ע – י”ט כסלו תקל”ג וחג הגאולה של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – י”ט כסלו תקנ”ט באולם ווילחאוויץ, באירגון ‘היכל מנחם’ – מאנסי