0

מאמר ד”ה ציון במשפט תפדה תשח”י – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשח”י, ע’ רצא; תורת מנחם – התוועדויות חלק כג, ע’ 209 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (הא’) – הרב משה אליהו גוראריה (ה’ מנחם-אב תשפ”ב)

לקוטי תורה – וזאת הברכה, דף צז עמוד ב במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב