0

הלכות נקיות חמץ והכשרת מטבח וכלים לפסח {בלה”ק ובאנגלית} – הרב גדלי’ אבערלאנדער (כ”ו אדר-א’ ניסן תשפ”א)

הלכות נקיות חמץ לפסח – לה”ק הלכות הכשרת מטבח וכלים לפסח – לה”ק Pesach Cleaning Guidelines – English Kashering Kitchen for Pesach – English