0

מאמר ד”ה ארבעה ראשי שנים הם תשל”א – הרב חיים שלום דייטש (י”ד שבט תשפ”ג, שנת הקהל)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ תיא במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה ויענך וירעיבך תשי”ז – הרב חיים שלום דייטש (י”ז מנחם-אב תשפ”ב)

תו”מ – ספר המאמרים תשי”ז, דף ש במסגרת שיעורו השבועי, כל יום ראשון 2:15-3:15 בערב – בשידור חי

0

מאמר ד”ה וישלח יהושע תשל”ו – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (כ”ד סיון תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ שפ להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות

0

מאמר ד”ה כימי צאתך תשמ”ב – הרב חיים שלום דייטש (ט’ ניסן תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קמז במסגרת שיעורו השבועי, כל יום ראשון 2:15-3:15 בערב – בשידור חי

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (מתעדכן) [לשמיעה בלבד]

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (ז’ ניסן תשע”ד)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז להורדת המאמר: לחצו כאן