0

מאמר ד”ה ציון במשפט תפדה תשח”י – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשח”י, ע’ רצא; תורת מנחם – התוועדויות חלק כג, ע’ 209 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה למען יחלצון ידידיך תשי”ד – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ד, ע’ קצג; תורת מנחם – התוועדויות חלק יב, ע’ 63 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה כי תבואו אל הארץ (פרשת שלח) תשי”ב – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”א-תשי”ב, ע’ שיד; תורת מנחם – התוועדויות, חלק ו, ע’ 5 להעיר: שהרב מלמד את המאמר כפי הנוסח שנדפס במהדורות הישנות של תורת מנחם – התוועדויות במסגרת שיעורו השבועי...

0

מאמר ד”ה להבין ענין רשב”י תשמ”ה – הרב חיים שלום דייטש (ט’ אייר תשפ”ג, שנת הקהל)

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, ע’ רעו במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה להבין ענין ספירת העומר תשי”ח – הרב חיים שלום דייטש (2 שיעורים)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשח”י, ע’ רי; תורת מנחם – התוועדויות חכ”ב, ע’ 299 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מזמור וגו’ צמאה לך נפשי תשכ”ד – הרב חיים שלום דייטש (י”א ניסן תשפ”ג, שנת הקהל)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשכ”ד, ע’ קעב; תורת מנחם – התוועדויות חל”ט, ע’ 249 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה ארבעה ראשי שנים הם תשל”א – הרב חיים שלום דייטש (י”ד שבט תשפ”ג, שנת הקהל)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ תיא במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ