0

התוועדות ט’ ניסן תשפ”ב – הרב אשר פרקש

לכבוד יום ההולדת של כ”ק אדמו”ר זי”ע – 120 שנה – י”א ניסן תרס”ב-תשפ”ב נושא: יציאת מצרים וזמן חירותינו בעבודת האדם על פי חסידות בבית מדרש “בית מנחם” – בארא-פארק

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (מתעדכן) [לשמיעה בלבד]

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר תשל”א – הרב חיים שלום דייטש (ח’ ניסן תשפ”א)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 10:45-9:45 בערב

0

תוכן מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי {מאריסטאון} (כ”ג אדר תש”פ)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז {שיעור וירטואלי בשידור חי – לאור מצב הקורונה}

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר יום תשל”א – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (ז’ ניסן תשע”ד)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז להורדת המאמר: לחצו כאן