0

ויהי ביום השלישי תש”ל – הרב חיים שלום דייטש (י’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תש”ל, ע’ רצא; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ עט; תורת מנחם – התוועדויות חלק ס, ע’ 352 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל...

0

וידבר אלקים תשל”ז – הרב חיים שלום דייטש (ג’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשל״ז, ע’ רפט; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ קעב במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

להבין ענין מתן תורה תשט”ו – הרב חיים שלום דייטש (י”ט אייר תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשט״ו, ע’ קמג; תורת מנחם – התוועדויות חלק יד, ע’ 92; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ ג במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה לכן אמור [יציאת מצרים בעבודת האדם] – הרב יוסף קליין (3 שיעורים) [לשמיעה בלבד]

תורה אור פרשת וארא, דף נז שיעור שנמסר בבית מדרש ד’מאדא – מאנסי, במסגרת שיעורו השבועי מידי יום רביעי

0

ועברתי בארץ מצרים – הרב חיים שלום דייטש (כ”ח אד”ש תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”ט, ע’ קסג; תורת מנחם – התוועדויות חלק כה, ע’ 196; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – י”א ניסן וחג הפסח, ע’ שלז במסגרת שיעורו השבועי – בשידור...

0

מאמר ד”ה החודש הזה לכם תשי”ט – הרב חיים שלום דייטש (כ”א אד”ש תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשי”ט, ע’ קנה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כה, ע’ 173 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ