0

ויהי ביום השלישי תש”ל – הרב חיים שלום דייטש (י’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תש”ל, ע’ רצא; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ עט; תורת מנחם – התוועדויות חלק ס, ע’ 352 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל...

0

וידבר אלקים תשל”ז – הרב חיים שלום דייטש (ג’ סיון תשפ”ד)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשל״ז, ע’ רפט; תורת מנחם – ספר המאמרים מועדים – שבועות, ע’ קעב במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ

0

מאמר ד”ה לכן אמור [יציאת מצרים בעבודת האדם] – הרב יוסף קליין (3 שיעורים) [לשמיעה בלבד]

תורה אור פרשת וארא, דף נז שיעור שנמסר בבית מדרש ד’מאדא – מאנסי, במסגרת שיעורו השבועי מידי יום רביעי

0

מאמר ד”ה וקיבל היהודים תשי”א – הרב חיים שלום דייטש (ט’ אד”ר תשפ”ד)

תורת מנחם ספר המאמרים תשח”י, ע’ קמה; תורת מנחם – התוועדויות חלק כב, ע’ 87 במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ