0

מאמר ד”ה וישלח יהושע תשל”ו – הרב אפרים פיקארסקי [מאריסטאון] (כ”ד סיון תשפ”ב) [לשמיעה בלבד]

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ שפ להורדת המאמר: לחצו כאן שיעור לבחורים – במסגרת כולל ליל שישי ‘תפארת שמשון’ ללימוד החסידות