0

מאמר ד”ה כי תבואו אל הארץ (פרשת שלח) תשי”ב – הרב חיים שלום דייטש (מתעדכן)

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי”א-תשי”ב, ע’ שיד; תורת מנחם – התוועדויות, חלק ו, ע’ 5 להעיר: שהרב מלמד את המאמר כפי הנוסח שנדפס במהדורות הישנות של תורת מנחם – התוועדויות במסגרת שיעורו השבועי...

0

מאמר ד”ה להבין ענין רשב”י תשמ”ה – הרב חיים שלום דייטש (ט’ אייר תשפ”ג, שנת הקהל)

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, ע’ רעו במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ