0

מאמר ד”ה וקיבל היהודים תשי”א – הרב חיים שלום דייטש (מתעדכן)

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי ע’ נד; תורת מנחם ספר המאמרים תשי”א-תשי”ב, ע’???; תורת מנחם – התוועדויות חלק ???, ע’??? במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15...

0

עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ד – הרב יוסף קליין (4 שיעורים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע יו”ד שבט תשפ”ד