0

מאמר ד”ה ביום השמיני עצרת תהיה לכם – הרב חיים שלום דייטש (י”ג תשרי תשפ”ב)

לקוטי תורה – דרושים לסוכות, דף פא עמוד ב להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ – בשידור חי

0

מאמר ד”ה תקעו בחודש שופר [הא’] – הרב חיים שלום דייטש (3 שיעורים)

לקוטי תורה – דרושים לראש השנה, דף נג עמוד ב להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ – בשידור חי

0

מאמר ד”ה ארבעה ראשי שנים הם תשל”א – הרב משה אליהו גוראריה (4 שיעורים)

מאמר שני בסוגיית “גם בלימוד התורה – קבלת עול – וגם בקיום המצוות (ובקבלת עול גופא) – תענוג” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ תיא להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי...