הדרן על הרמב”ם תשמ”ו – הרב משה אליהו גוראריה (6 שיעורים)

בקשר עם סיום לימוד הרמב”ם, ללומדי ג’ פרקים ליום – מחזור הארבעים ושלש (ט”ז אדר שני תשפ”ד)
והתחלת מחזור הארבים וארבע
40 שנה לתקנת לימוד הרמב”ם – תשד”מ-תשפ”ד

ימי שלישי 9:45-10:45 בערב

תורת מנחם – הדרנים על הרמב”ם והש”ס, ע’ צט; לקוטי שיחות חלק כז, ע’ 249

להורדת ההדרן לחצו כאן

שיעור 6 – י”ב סיון תשפ”ד

שיעור 5 – כ”ז אייר תשפ”ד

שיעור 4 – י”ג אייר תשפ”ד

שיעור 3 – ו’ אייר תשפ”ד

שיעור 2 – ר”ח ניסן תשפ”ד

שיעור 1 – ט”ז אד”ש תשפ”ד

You may also like...

Leave a Reply