0

התוועדות יו”ד שבט תשע”ח – הרב לימא ווילהעלם

יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות של כ”ק אדמו”ר זי”ע ~ יש וידיאו רק מהשעה וחצי הראשונות של ההתוועדות – השלמנו את השאר בקטע לשמיעה בלבד ~