0

מאמר ד”ה מרגלא בפומיה דרבא תש”מ – הרב משה אליהו גוראריה (5 שיעורים)

מאמר ראשון בסוגיית “גם בלימוד התורה – קבלת עול – וגם בקיום המצוות (ובקבלת עול גופא) – תענוג” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ פו להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי...

0

מאמר ד”ה הוי’ לי בעוזרי תשי”ז – הרב משה אליהו גוראריה (5 שיעורים)

מאמר שני בסוגיית “גדרן של מצוות – עדות חוקים ומשפטים” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק רביעי, עמ’ יג להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב

0

מאמר ד”ה כי ישאלך תשל”ח – הרב משה אליהו גוראריה (4 שיעורים)

מאמר ראשון בסוגיית “גדרן של מצוות – עדות חוקים ומשפטים” תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קלח להורדת המאמר לחצו כאן במסגרת שיעורו השבועי כל יום שלישי 9:45-10:45 בערב

0

מעלת החפזון ביציאת מצרים: מעלת אתכפיא על אתהפכא – הרב לימא ווילהעלם (ט’ ניסן תשפ”א)

על המשך וככה תשל”ז: קטע מהוספות לתורה אור – פרשת ויקהל, חלק מלקוטי שיחות – בא ד במסגרת שיעורו השבועי – כל יום שני 10:45-9:45 בערב

0

מאמר ד”ה ביום עשתי עשר תשל”א – הרב חיים שלום דייטש (ח’ ניסן תשפ”א)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שלישי, עמ’ קכז במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 10:45-9:45 בערב