עיונים במאמר ד”ה באתי לגני תשכ”ד – הרב יוסף קליין (4 שיעורים)

לקראת יומא דהילולא של כ”ק אדמו”ר מוהריי”צ נ”ע ויום התחלת נשיאות כ”ק אדמו”ר זי”ע
יו”ד שבט תשפ”ד

להורדת קונטרס המאמרים לחצו כאן

להורדת השיעורים בפורמט MP3 לחצו כאן

שיעור 4: כלים דאצילות, עבודת יוסף והבעש”ט [ד”ה באתי לגני תשכ”ד סעיפים ו-ז] (יום ראשון פ’ בא תשפ”ד)

שיעור 3: גילוי אוא”ס בקליפה [ד”ה באתי לגני תשכ”ד סעיפים ד-ה] (יום שלישי פ’ וארא תשפ”ד)
לע”ע אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

שיעור 2: התהוות וחיות [ד”ה באתי לגני תשכ”ד סעיפים ב-ג] (מוצש”ק פ’ ויחי תשפ”ד)

שיעור 1: מדת הנצח בגדול דוקא [ד”ה צדקת פרזונו ובאתי לגני תשכ”ד סעיף א] (יום שלישי פ’ ויחי תשפ”ד)

You may also like...

Leave a Reply