התוועדות כ”ף מנחם-אב תשפ”ב – הרב יוסף ישעי’ ברוין

לכבוד יום ההילולא של כ”ק הרה”ג והרה”ח המקובל ר’ לוי יצחק ז”ל שניאורסאהן – אביו של כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע
כ”ף מנחם-אב תש”ד

You may also like...

Leave a Reply