התוועדות כ”ד טבת תשפ”ד – הרב נתן גוראריה

יומא דהילולא רבא של כ”ק אדמו”ר הזקן נ”ע, בעל התניא והשו”ע – כ”ד טבת תקע”ג

מסיבות טכניות, התחלת ההתוועדות לשמיעה בלבד, ואתכם הסליחה

You may also like...

Leave a Reply