שיעור כללי במאמר ד”ה חלצו תרנ”ט – הרב יוסף קליין (י”ב תשרי תשפ”ד)

למשתתפי ישיבת בין הזמנים ב”היכל מנחם” – מאנסי

You may also like...

Leave a Reply