התוועדות ר”ח כסלו תשפ”ד – הרב לימא ווילהלם

בקשר ליום הבהיר ראש חודש כסלו
יום אשר בו יצא כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש זי”ע לביתו נאווה קודש אחרי ההתקף לב בשמיני עצרת תשל”ח

You may also like...

Leave a Reply