0

מאמר ד”ה ארבעה ראשי שנים הם תשל”א – הרב חיים שלום דייטש (י”ד שבט תשפ”ג, שנת הקהל)

תו”מ – ספר המאמרים מלוקט, חלק שני, עמ’ תיא במסגרת שיעורו השבועי – בשידור חי – כל יום ראשון 3:15-2:15 אחה”צ