0

וואס איז איז אזוי דער געוואלד פון מתן תורה? – הרב אשר פרקש (פרשת יתרו תשפ”ב)

וואס איז די מטרה פון דעם נס? רואים את ‘הנשמע’ ושומעים את ‘הנראה’ מבוסס: כתר שם טוב סימן תכד; תורה אור יתרו ד״ה בחודש השלישי; לקוטי שיחות ח”ו יתרו ב