לקוטי אמרים – תניא – הרב משה אליהו גוראריה (מתעדכן)

כל יום ראשון 9:30-8:30 בערב – בביהמ”ד זוועהיל

להורדת הספר לחצו כאן

שיעור 43 [פרק כג – חלק ראשון] – כ”ז סיון תשפ”ב

שיעור 42 [פרק כב – חלק שני] – כ’ סיון תשפ”ב

שיעור 41 [פרק כב – חלק ראשון] – כ”א אייר תשפ”ב
מסיבות טכניות, הוידיאו נפסק באמצע השיעור, והשלמנו את זה בקטע לשמיעה בלבד

שיעור 40 [פרק כא – חלק שלישי] – ז’ אייר תשפ”ב

שיעור 39 [פרק כא – חלק שני] – ל’ ניסן תשפ”ב

שיעור 38 [פרק כא – חלק ראשון] – כ”ג ניסן תשפ”ב

שיעור 37 [פרק כ – חלק שני] – כ”ד אד”ש תשפ”ב

שיעור 36 [פרק כ – חלק ראשון] – ג’ אד”ש תשפ”ב

שיעור 35 [פרק יט – חלק שני] – כ”ו אד”ר תשפ”ב

שיעור 34 [פרק יט – חלק ראשון] – י”ט אד”ר תשפ”ב

שיעור 33 [פרק יח – חלק שני] – י”ב אד”ר תשפ”ב

שיעור 32 [פרק יח – חלק ראשון] – ה’ אד”ר תשפ”ב

שיעור 31 [פרק יז] – כ”א שבט תשפ”ב

שיעור 30 [פרק טז – חלק שני] – כ”א שבט תשפ”ב

שיעור 29 [פרק טז – חלק ראשון] – ז’ שבט תשפ”ב

שיעור 28 [פרק טו – חלק שני] – כ”ט טבת תשפ”ב

שיעור 27 [פרק יד – חלק שני ופרק טו – חלק ראשון] – כ”ב טבת תשפ”ב

שיעור 26 [פרק יד – חלק ראשון] – ט”ו טבת תשפ”ב

שיעור 25 [פרק יג – חלק שני] – ח’ טבת תשפ”ב

שיעור 24 [פרק יג – חלק ראשון] – י”ז כסלו תשפ”ב

שיעור 23 [פרק יב – חלק שני] – י’ כסלו תשפ”ב

שיעור 22 [פרק יב – חלק ראשון] – ג’ כסלו תשפ”ב

שיעור 21 [פרק יא] – כ”ה מרחשון תשפ”ב
יעלה בהמשך בעז”ה

שיעור 20 [פרק י – חלק שני] – י”ח מרחשון תשפ”ב

שיעור 19 [פרק י – חלק ראשון] – י”א מרחשון תשפ”ב

שיעור 18 [פרק ט – חלק שני] – ד’ מרחשון תשפ”ב

שיעור 17 [פרק ט – חלק ראשון] – כ”ז תשרי תשפ”ב

שיעור 16 [פרק ח – חלק שני] – כ”ח אלול תשפ”א

שיעור 15 [פרק ז – חלק שלישי, פרק ח – חלק ראשון] – כ”א אלול תשפ”א

שיעור 14 [פרק ז – חלק שני] – י”ד אלול תשפ”א

שיעור 13 [פרק ו – חלק שני; פרק ז – חלק ראשון] – ז’ אלול תשפ”א

שיעור 12 [פרק ו – חלק ראשון] – ל’ מנחם-אב, אדר”ח אלול תשפ”א

שיעור 11 [פרק ה – חלק שני] – כ”ג מנחם-אב תשפ”א

שיעור 10 [פרק ה – חלק ראשון] – ט”ז מנחם-אב תשפ”א

שיעור 9 [פרק ד – חלק שני] – י”א מנחם-אב תשפ”א

שיעור 8 [פרק ד – חלק ראשון] – ב’ מנחם-אב תשפ”א

שיעור 7 [פרק ג – חלק שני] – כ”ד תמוז תשפ”א

שיעור 6 [פרק ג – חלק ראשון] – י’ תמוז תשפ”א

שיעור 5 [פרק ב – חלק שלישי] – י”ט סיון תשפ”א

שיעור 4 [פרק ב – חלק שני] – כ”ו סיון תשפ”א

שיעור 3 [פרק ב – חלק ראשון] – י”ט סיון תשפ”א

שיעור 2 [פרק א – חלק שני] – י”ב סיון תשפ”א

שיעור 1 – כ”ז אייר תשפ”א

You may also like...

Leave a Reply