המשך יו”ט של ר”ה תרס”ו – הרב משה אליהו גוראריה (מתעדכן)

כל ליל שישי 11:30-10:30
בשידור חי ל”מרכז החסידות – היכל מנחם לייקוואוד”

להורדת חוברת המאמרים:
“יו”ט של ר”ה”, “זה היום”, “שובה ישראל” לחצו כאן

שיעור 17 [מאמר ג: ד”ה לולב וערבה, שיעור 2]

שיעור 16 [מאמר ג: ד”ה לולב וערבה, שיעור 1]

שיעור 14 [מאמר ג: ד”ה שובה ישראל, שיעור 3]

שיעור 13 [מאמר ג: ד”ה שובה ישראל, שיעור 2]

שיעור 12 [מאמר ג: ד”ה שובה ישראל, שיעור 1]

שיעור 11 [מאמר ב: ד”ה זה היום, שיעור 4] – ליל שישי פר’ תרומה תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 10 [מאמר ב: ד”ה זה היום, שיעור 3] – ליל שישי פר’ יתרו תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 9 [מאמר ב: ד”ה זה היום, שיעור 2] – ליל שישי פר’ בשלח תשפ”ג, שנת הקהל
מסיבות טכניות, אין וידיאו מהשיעור, ואתכם הסליחה

שיעור 8 [מאמר ב: ד”ה זה היום, שיעור 1] – ליל שישי פר’ שמות תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 7 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 7] – ליל שישי פר’ ויחי תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 6 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 6] – ליל שישי פר’ מקץ תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 5 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 5] – ליל שישי פר’ וישב תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 4 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 4] – ליל שישי פר’ ויצא תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 3 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 3] – ליל שישי פר’ חיי שרה תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 2 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 2] – ליל שישי פר’ לך לך תשפ”ג, שנת הקהל

שיעור 1 [מאמר א: ד”ה יו”ט של ר”ה, שיעור 1] – ליל שישי פר’ נח תשפ”ג, שנת הקהל

You may also like...

Leave a Reply